Bilgi Notu

30.08.2010 tarihinde Taraf Gazetesinde ve 31.08.2010 tarihinde Hürriyet Gazetelerinde bazı uydu haberleşme sistemlerinin dinlenmesine yönelik haberler yer almıştır.

Anılan haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bazı uydu telefonlarını ve cep telefonlarının yasa dışı olararak dinlenmesine yönelik cihazlar satın aldığı belirtilmektedir. Bu haberler üzerine kamuoyunu ve Globalstar Uydu Telefonu kullanıcılarını bilgilendirmek gerekliliği doğmuştur.

Uydu iletişimi çoğunlukla stratejik birimlerin kullandığı “özel” iletişim cihazlarıdır. Askeri birimler, arama kurtarma birimleri, bakanlıklar, valilikler ve bunların dışındaki bazı kamu kurumları, olağanüstü durumlarda uydu iletişimine başvurur.

Bunun bir nedeni de uydu telefonlarının sabit hatlar veya cep telefonları kadar rahat dinlenememesidir.

Türkiye’de tek mobil uydu operatörü olan, %100 milli sermaye ile işletilen, ulusal alan kodu kullanan ve uydu istasyonu Türkiye topraklarında bulunan tek operatör firma Globalstar Avrasya’dır. Globalstar Avrasya, telefonlarında “0592” ulusal alan kodu kullanmaktadır.

Globalstar Avrasya’nın işlettiği uydu telefonların haricinde yabancı ülkeler tarafından işletilen yer istasyonları ve bunlara ait uydu telefonlarının kullanması, Türkiye’de stratejik mevkilerde yapılacak görüşmelerin yurt dışına açılması anlamına gelmektedir. Diğer bir değişle, ülkemizde yapılan tüm görüşmeler, uydu telefonlarından o firmanın uydu yer istasyonunun bulunduğu ülke topraklarına inmekte ve bu da ülkemizde yapılan tüm görüşmelerin yabancı ülkelerce rahatılıkla dinlenebilmesi demektir.

Ayrıca haberlerde anılan dinleme sistemleri sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elinde bulunmamaktadır. Globalstar haricindeki diğer uydu telefon sistemleri, bu teknik cihazları satın alan kişi ya da organizasyonlarca (sanayi casusları, terör örgütleri, vs.) rahatlıkla dinlenebilir. Hatta devlet birimlerinin elinde bulunan Globalstar haricindeki diğer uydu telefonlarını dinlemek amacıyla da bu sistemler kullanabilir.

Bu ulusal güvenlik ihllallerini gören ve haberleşme güvenliğine önem veren bazı ülkeler, (ABD, Rusya, Hindistan, vs.) uydu yer istasyonları kendi ülkelerinde bulunmayan sistemlerin kendi ülkelerinde kullanımını yasaklamıştır.

Globalstar Avrasya, uydu iletişim sistemleri; CDMA gibi teknik olarak karmaşık ancak güvenli iletişim yolu açan ve sayısal olarak çok fazla kodlama sistemi kullanır. Globalstar uydularında, hangi verinin hangi koda ait olduğunun tespit edilmesi son derece güçtür. Globalstar uyduları konuşma esnasında sık sık frekans değiştirir.

Bu nedenlerle Globalstar uydu telefonları, teknik olarak dünya üzerinde dinlenebilmesi neredeyse imkansız sistemler arasında yer alır. Globalstar Avrasya uydu telefonları, ancak yasal yöntemlerle, kanunlarımızda belirtilen sebep ve yetkilendirilmiş kamu birimlerince dinlenilebilmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Globalstar Uydu Ses ve Data A.Ş.