BASIN AÇIKLAMASI

06.09.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin manşetinde Sn. Fatih Çekirge imzası ile yayımlanan köşe yazısına istinaden Genel Müdürlüğümüzce aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekliliği doğmuştur.


01 Eylül 2010 tarihinde basın kuruluşlarına gönderdiğimiz bilgi notunda da belirtildiği üzere; uydu iletişimi çoğunlukla stratejik birimlerin kullandığı “özel” iletişim cihazlarıdır. Askeri birimler, arama kurtarma birimleri, bakanlıklar, valilikler ve bunların dışındaki bazı kamu kurumları, olağanüstü durumlarda uydu iletişimine başvurur.

Türkiye’de tek mobil uydu operatörü olan, %100 milli sermaye ile işletilen, ulusal alan kodu kullanan ve uydu istasyonu Türkiye topraklarında bulunan tek operatör firma Globalstar Avrasya’dır. Globalstar Avrasya, telefonlarında “0592” ulusal alan kodu kullanmaktadır.

Globalstar Avrasya’nın kullanıma açtığı uydu telefonlarının haricinde, yabancı ülkeler tarafından işletilen uydu yer istasyonları ve bu firmalara ait uydu telefonlarının kullanması, Türkiye’de stratejik mevkilerde yapılacak görüşmelerin yurt dışına açılması anlamına gelmektedir. Diğer bir değişle, ülkemizde yapılan tüm görüşmeler, uydu telefonlarından, o firmanın uydu yer istasyonunun bulunduğu ülke topraklarına inmekte ve bu da ülkemizde yapılan tüm görüşmelerin yabancı ülkelerce rahatılıkla dinlenebilmesi anlamına gelmektedir.

Ayrıca 30.08.2010 tarihinde Taraf Gazetesinde ve 31.08.2010 tarihinde Hürriyet Gazetelerinde yer alan haberlerde debahsedilen dinleme sistemleri sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elinde bulunmamaktadır. Globalstar haricindeki diğer uydu telefon sistemleri, bu teknik cihazları satın alan kişi ya da organizasyonlarca (sanayi casusları, terör örgütleri, vs.) rahatlıkla dinlenebilir. Hatta devlet birimlerinin elinde bulunan Globalstar haricindeki diğer uydu telefonlarını dinlemek amacıyla da bu sistemler kullanabilir.

Bu ulusal güvenlik ihllallerini gören ve haberleşme güvenliğine önem veren bazı ülkeler, (ABD, Rusya, Hindistan, vs.) uydu yer istasyonları kendi ülkelerinde bulunmayan sistemlerin kendi ülkelerinde kullanımını yasaklamıştır.*

Bu sistemlerin kendi ülkelerinde kullanımını ve satışını yasaklamayan ülkeler ise ulusal güvenlik gerekçesi ile bu uydu telefonlarına ait, direkt merkez istasyonuna bağlı yasal dinleme sistemlerini kurma zorunluluğu getirmiştir.

Globalstar Avrasya, uydu iletişim sistemleri; CDMA gibi teknik olarak karmaşık ancak güvenli iletişim yolu açan ve sayısal olarak çok fazla kodlama sistemi kullanır. Globalstar uydularında, hangi verinin hangi koda ait olduğunun tespit edilmesi son derece güçtür. Globalstar uyduları konuşma esnasında sık sık frekans değiştirir.
,
Diğer uydu sistemlerinin dinlenmesine yönelik cihazları Google’da yapacağınız basit bir aramayla dahi görebilirsiniz. Ancak Globalstar sistemine yönelik bu işlemleri yapabilecek bir cihaz bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle Globalstar uydu telefonları, teknik olarak dünya üzerinde dinlenebilmesi neredeyse imkansız sistemler arasında yer alır. Globalstar Avrasya uydu telefonları, ancak yasal yöntemlerle, kanunlarımızda belirtilen sebep ve yetkilendirilmiş kamu birimlerince dinlenilebilmektedir.

Söz konusu Hürriyet Gazetesinin manşetinde Fatih Çekirge imzası ile yayımlanan yazıda bahsi geçen 0522 alan kodunun Globalstar Avrasya ile hiç bir ilgisi bulunmamaktadır.

Globalstar Avrasya, Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine uygun şekilde kurulmuş, TÜRKİYE’NİN TEK MOBİL UYDU OPERATÖRÜDÜR.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Globalstar Avrasya
Uydu Ses ve Data A.Ş.