Globalstar Uzay ve Yer İstasyonları

YER İSTASYONLARI (GATEWAY)

Globalstar Avrasya Gateway

Globalstar sistemi mevcut ulusal ve uluslararası karasal şebekeleri tamamlayıcı olmak üzere tasarlanmıştır. Abonelerin aramaları bir uydu aracılığıyla en yakın yer istasyonuna, oradan da mevcut şebekeleri kullanan (by-pass yapmadan) yer istasyonu santralinden karasal abonelere yönlendirilmektedir. Santraller, dünyanın çeşitli yerlerinde, herbiri yaklaşık 3000 km çapındaki bölgelere hizmet sunacak şekilde inşa edilmektedir.

İlk 4 santral Fransa'da, Kore'de, Avustralya'da ve ABD'de inşa edilmiştir.

Gateway santralleri çeşitli alt sistemlerden oluşmaktadır:
1) Radyo frekansı alt sistemi: Uydu ile santral arasında sinyallerin iletimini ve alınmasını sağlar.
2) CDMA alt sistemi: Sinyallerin modülasyonu ve demodülasyonunu, ve radyo kaynaklarının (frekansların ve erişim şifrelerinin) yönetimini sağlar.
3) Anahtarlama alt sistemi: Arama kontrolü ve abone hareketliliğinin yönetimini sağlar. Bu alt sistem GSM ve IS 41 karasal mobil şebekelerine ve aynı zamanda PSTN şebekelerine bağlıdır.
4) Gateway santral yönetimi alt sistemi: Santral işleticisi ile ve Globalstar koordinasyon merkezleriyle arabirim oluşturur. Telemetri ve telecommand fonksiyonlarını gerçekleştiren ilk 4 yer istasyonları önemli alt sistemlerdir.

Her gateway santralinin, konfigürasyonuna bağlı olarak üç, dört ya da beş anteni vardır.

Globalstar antenlerinin çapı 5,5 metredir. Antenler, uyduların geçiş yolunun izlenebilmesini sağlamak için otomatik takip olanağına sahiptirler.

Frekanslar
Globalstar sisteminin çalışması için radyofrekans spektrumunun bir bölümü gerekmektedir. İki frekans bandı kullanılır:
Hizmet bantları: Kullanıcı terminalini uyduya bağlar.
Bağlantı bantları: Yer istasyonu ile uydu arasındaki bağlantıyı kurar.

İki ayrı Dünya Telekomünikasyon Konferansı'nda bu bantlar için çeşitli kararlar alınmıştır.

1- WARC 92 (World Administrative Radio Conference - Dünya İdari Radyo Konferansı) hizmet bantlarıyla ilgilenmiştir.

Globalstar'ın kullandığı bantlar:
1610 - 1626,5 Mhz (yer -> uzay)
2483,5 - 2500 Mhz (uzay/yer) Bu bantlar aynı türden başka sistemlerle paylaşılmaktadır.

2- WRC (World Radio Conference - Dünya Radyo Konferansı), Globalstar'ın bağlantıları için gerekli olan spektrumu şu bantlara vermiştir:
5091 - 5250 Mhz (yer/uzay)
6875 - 7055 Mhz (uzay/yer)GLOBALSTAR UYDULARI

uydular

Globalstar, dünyanın çevresinde alçak bir yörüngede (1414 km) bulunan 48 adet uydudan oluşan uydu kümesi ile 1999 yılının sonundan itibaren dünyanın çeşitli ülkelerine kademeli olarak hizmet sunmaya başlamıştır.

Halen 48 uydu yörüngeye yerleştirilmiş durumdadır.

Globalstar uyduları basit yansıtıcı hizmeti veren küçük uydulardır ve herhangi bir teknolojik risk oluşturmazlar.

Globalstar uyduları 52 derece eğimli 8 yörünge düzleminde eşit bir şekilde yörüngeye oturtulmuşlardır. Yörünge düzlemlerinin her birinde 6 uydu bulunmaktadır

Kullanılmayan her uydunun 1 m3 hacmi vardır ve kullanıldığında (güneş panelleri açıkken) genişliği 7 m kadardır.


Yeni nesil uyduların ömrü 15 yıldır.

Dünyanın en genç uydu haberleşme kümesi
Globalstar 2010 yılında ikinci nesil uydularını uzaya göndermek üzere hazırlıklarını tamamlamış ve sırasıyla 2010, 2011'de iki ve 2013 yılında yapılan fırlatımlarla yeni nesil uydu kümesi tamamlanmıştır.

İkinci nesi uydularla, uydu iletişiminde büyük değişikliklere imza atacak olan Globalstar, cep telefonlarında bulunan 3G özelliklerine yakın özelliklerin ilk defa uydu telefonlarında da kullanılmasını sağlayacak. Bu işlemlerin gerçekleşmesi için gerekli olan uydu yer istasyonlarının güncellenmesi çalışmaları da başlatılmıştır.

İkinci nesil uydularla birlikte yenilenecek ürün ve servisler, bas-konuş ve çoklu gönderim, multimedya mesajı veya MMS gibi gelişmiş mesaj imkanı, görüntülü konuşma, coğrafi konum hizmeti çok bantlı ve çok kipli handset ve GPS uyumlu data cihazlarını destekleyecek.

Yeni uydularımız, daha geniş kapsama alanı ve bant genişliğine sahiptir.